تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
ساعت چوبی
جعبه لوح تقدیر
سایبان ماشین
اشکان کالا
رایج مگ
دانلود بازی کم حجم
مجوز موسیقی
مشاوره بازاریابی
وی شاپ
newwell نیوول
تهیه غذا در تهران

أُغنیة ملّینه s
أُغنیة ملّینه
أ غنیة مل ینه أُغنیةملّینهإلوکتضرنه إو  فتک بینه ومرنهنطیع أهل   إلغدر  ضکنه ومرنهإشتهینه إنضوگ حامضنه  ومرنهعساهاإبّحضکم  إلخنتوا &nb

أُغنیة ملّینه

10 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیة ملّینه

إلوکت ضرنه إو  فتک بینه ومرنه

نطیع  أهل   إلغدر  ضکنه ومرنه

إشتهینه  إنضوگ حامضنه  ومرنه

عساها إبّحضکم  إلخنتوا  إلثنیّه

...

ملّینه إو تعبنه  إهوای  ،  وین إلصبر  تالیّه

نچمد بإلحچی  کل یوم ، متغطّی  إبمعانیّه

یربّی إفتح علینه إلباب

عبادک ندعی بإلمحراب

متی یأتی إلفرج و إنعیش ، أحرار إبموانیّه

...

إلسماء یمطر علینه إتراب ، و إلشط  یابس  إبمایه

إنتخینه إحبابنه إلصوبین ، صرخنه إو  ماکو تچّایه

نتحمّل       قهر     چندوب

إلضغط یاتینه من کل صوب

إشما ندعی إلسده مگلوب ، صحیح إلدیره منسیّه

...

سبانه  إلما  یحس  بإلعوز ، هتک   دمّر    إبدیرتنه

چنّه إملوک عدنه إقصور ، إو هسّه إبکوخ منوتنه

إلسبب چی محنه متّحدین

و إلیکبر    یطگ    بإلعین

وین   أحبابنه   إلواعین  ، أشو    کلهم     حرامیّه

...

حرامیّه إو  لفوا   للدار  ،  کلمن   یسلب  إبزوده

تصول  إتجول  بإلأطماع  ،  محّد یعرف   إحدوده

إلصدگ ضاع إو کلاه إلثور

و إلعنده  بخت   محضور

إلوصل للکرسی ذاب إو شاخ ، أطلعوا کلهم أنانیّه

...

إمبارک یا شعبنه إبهای ، إقبل   و   أنت رایدهه

إکل مر و إشرب إلمرّین ، إو ضم  للجای عایدهه

بس تعرف صداء إهزوجات

و إتبشر   إلعدل   و   إلمات

إلعادل ما  یمرنه إو شال ، إلمن   کلهه   شچّایه

...

إخذ درب إلفلاح إو سیر ، إمن إحسین إو إخذ صیتک

و إفدی إلروح  و إلماجود ، صدقانک   و  أهل   بیتک

مو بس أنت رجل إسباع

و إلبیه غیره   ما   یبتاع

إبمیدان   إلجهاد  إجنود ، تظل  تمطگ  إم   شلفایه

...

إخذ بصمه إمن إبو إلحسنین ، وینه إلقاید إنزوره

نلهم بإلصبر چندوب ، إلصبر  ما  یملک   إحروره

إحتر     لا      تظل    بردان

إو موت إبعزّه تحت إلدان

دبّر    و   إفعل   إلمریود  ،  مو  هدّه    إبرعانیّه

...

ما أفاخر ولا مطلوب ، أنت   أهوازی   إبو  إلشیمه

سبع من تخلق إعجوبات ، قطار إو تزحف  إبغیمه

ما  أگلّک   أرید   إلثار

ردت منّک تزیل إلعار

مهندس  تعمل  إبعز   دوم  ،  ترد  سوگی  إبمبانیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 10/04/1401

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ