هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1395/4
<-Description->

غزل و ابوذیّات بحق الام

22 تیر 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

غزل و ابوذیّات بحق الام

حط عینک علی امّک یالبعدهه اویاک

تاج الراس امّک بـــــــــــــــالعگل آیه

لا تنسی التعب و اتبین الهه اجفاک

ابوجود امّک حبیبی اتنور الولایه

امّک مای زمزم یروی کل عطشان

امّک بابتسامه اتحلّی الحچایه

امّک بحر صافی ایغسّل المدغوش

امّک جبل مرمر بالوطن رایه

امّک ما تنام او جرحک ایدث عوز

حنان ادموعها ایفزز الشچایه

رجّع کل تعبها او حطها ابکاروک

هز بیهه اعلی کیفک بالستر ثایه

امّک لا تغثها او تتبع البطران

وجود امّک اببیتک للخلگ سایه

مریضه او ترجف ابیوم الحصرها اطلوگ

فرحت بالولد هاجت الوفایه

نست نوم الشتاء  و اتنصّبت دایه

***

چسیتی ابمهر عمری ابسهریمّای

وصل وکت الوفی بالدهر یمّای

اخلافچ ما اعیش ابحذریمّای

البسمه اویاچ شاهت و الخویّه

***

هواچ اشگد عذب للروح و اشفاچ

ذبل عودچ ابلحظه یبس و اشفاچ

اتمنّی الموت اشوفه ابگرب و اشفاچ

و لا اشوفچ طریحه اببین ادیّه

***

یحوریه ابدلالچ ذبت و ارویت

کُتب من الاشعار ابدعت و ارویت

کذب گلبی ابمحبتچ شبع و ارویت

اضل عطشان الچ حتّی المنیّه

***

ارید اقسم قسم باللبن و ارباچ

کذب کلمن یوفّی التعب و ارباچ

یریت انتی الطفل بالفعل و ارباچ

و اخلیلچ مضیف اببین ادیّه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 22/04/1395

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ابوذیّات تسّر الحیاة

8 تیر 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ابوذیّات تسّر الحیاة

الف مبروک مـــــــیلادک و الف عید

الف فرحـــــــه حسب گلبی والف عید

یا موسی انرحب ابضیفک و الف عید

ترا احنه احبــــــــاب نتشارک سویّه

***

یسجاد الفرح سرنی و ســـــرهم

هلک جاهم نصر سافر و سرهم

سر جیتک الّی کاشف و سرهم

او نـــزیل العار من دار الخلیّه

***

یسجاد الغدر غثنـــــــــــی و لمنّی

ابوجود احفادی اشد حملی و لمنّی

بعد یا هو الیعاندنـــــــــی و لمنّی

اذا رب الجلیل انــــــــــــعم علیّه

***

مریض او گلبی بیه حسرات و اشفیت

ابرمضان او کرمت الضیف و اشفیت

امن ابعید الصــــور طلبیت و اشفیت

اریده ذخـــــــــــــــــر یوم الموزمیّه

***

هله ابضیف الحده ابدربه و الّی عاد

تعدّه الصعبه رد حبّه و الّــــــی عاد

حفید او کارم انسابه و الّـــــی عاد

یشیل الحمل لــــــــو عنده الحمیّه

***

هله بالشایل الرایـــــــه هلاوین

شجاع او حامی الثایــه هلاوین

یگلبی لو گرب موتک هلاوین

بعد لتون احفــــــــادک بالثنیّه

***

هله ابروض الچسه ازلوفه من الیار

او هله بالفرّح اصحابه مـــــــن الیار

او هله ابسیف المسح غابه من الیار

متی یشفی الجرح مــــن هالاذیّه

***

یعاذل لا تلوم الگلب مــــــــــن هام

احبابی او کل عذابی اعتقد مـن هام

دست چم من عذاب او فکّر من هام

یجی البطــــــــــــــران یتدلل علیّه

***

الیجابح ما سکن وی  بشر ویروح

یفز کلمن عنید ابگــــــــبر ویروح

رضاة الرب ترهم الکسر ویروح

بگه الخسران کلمن ضـــر خویّه

***

یشایل لا تلوم الحاط بـــــــرضاک

او تعدّه العیله لو گشبرت برضاک

اذا حقّک تعرفه احتکر بــرضاک

یعیرونـــــــــک اذا سمته ابشریّه

***

همس صید التریده الروح و ارباک

یغازلنی الدهر و الشـــاک وارباک

گلت له وین راح اربای و ارباک

یگلّلی اتشوف واتعوف اشبــــدیّه

***

یعادل لا تشّک اشبیک و انــــــهاک

علی ضیم الّفاک او جاک و انــهاک

نسیت امرک عذابک فاک و انهاک

اششفت بس المرار ایحن عــــــلیّه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی)

04/04/1395موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ