أ غنی ة کسریت إلسکوت
أ غنی ة کسریت إلسکوت

أُغنیّة کسریت إلسکوت

11 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیّة کسریت إلسکوت

کسریت إلسکوت ، وی    أغلی    حبیب

إو ضمّدت إلجروح ، وی  أحلی   طبیب

یا روحی أهوالچ  یا روحی

و إبحلمچ لملمت إجروحی

نوحی للحبیب نوحی ، ما عندچ رقیب

...

أنا محتار إبحبّک عینی ، یا   حضن  إلغیر   إیدفّینی

أنت عزیزی إو ما أنساک ، و إبألبی ساکن و أهواک

لتودّعنی  إو  نارک  تلهب

عارف بیک إبألبک یلعب

لا تبعد عنّی إو لا تگرب ، أنی إبغربه و أنت غریب

...

شمّیتک   و   أنت   إبدلّالی  ،  ساهرتک   متحس    إبحالی

أهیم    بودّک   ثمَّ   أهیم  ،   و أطرب   بصوتک   ألوسیم

مشتاق  إویاک  إتحاچینی

إو بعیونک ریت إتهدّینی

إمن إتصابحنی إمن إتماسینی  ، من کل ألامی سوف أطیب

...

یا ورده إو تزهر بشفافک ، ینسه أحبابه کلمن ضافک

أنت حیاتی   و   إتسلّینی ، ما   أنساک  إو  لا ناسینی

لتفارگنی إو صعبه إلفرگه

نستانس  بأوقات   إلملگه

غیری یحبّک لا ما تلگه ، و إبألبی  إسهامک  تصیب

...

خلّینی إبشوگک خلّینی ، إو من کل ألامی داوینی

أنت نفسی أنت إلمای ، أنت نصیبی  أنت  إهوای

لو تبعد عنّی إتأذّینی

مانام   إللیل إتخلّینی

و  إبدم   إعیونی   إتحنّینی  ،  لو   عنّی   تغیب

...

مستحیل     أنساک    ،   یا     نجمه   إبسمائی

یا     شمعه    إبظلام     ،    یاطور      إبغنایی

ربّیتک     ساکن    بعیونی

إو حملیت إعتاب إلّامونی

إو غیّرت إدروب إلنشدونی ، بأعذار إو نحیب

...

إصورّک دنیا ، إو عایش بیهن

أطالعهن   ،  بیدی إمخلّیهن

إیثبتن لی إلغرام

 یرمنّی   إبسهام

و إبسدری وسام ، من گلّک نتفارگ عجیب ، عجیب

...

إرفع   رأسک  لا تتأخّر   ،   نتفارگ  لا    لا     تتصوّر

إتواعدنه و إلیخلف وعده ، و إلواعد یوگف یم حدّه

إیدی إبإیدک و إتعاشرنه

بس  إلموت إلّی إیفرّغنه

و إلشامت خلّه إیتابعنه   ،  بسمومه   متأکّد  یعیب

یعیب یا حبیبی

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 12/04/1401

 


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ