أ غنی ة کل مینی
أ غنی ة کل مینی

أُغنیّة کلّمینی

13 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیّة کلّمینی

حیران إو فکری إمأذّینی

ها  ذاکرنی  ها  ناسینی

ویّاک   إمسافر   تعبان ،  کلّمنی إشمالک خجلان

حبّیتک بس لا تنسانی ، ما ناسیک أنت إمجافینی

یا نور عینی

...

کتمیت أسرارک و أحلامک

دفنیت إصورّک و أنغامک

لو راید تروح . طیّب لی إلجروح ، بغیابک ألبی ینوح . ینوح

رایح بإلغربه إمخلّینی ، یا نور عینی

...

حبّیتک حب ما  فیه لوله

سمّعنی إبصوتک هلهوله

مشتاق إبهواک ، محتاج إلدواک

طیف إو تفتر بس إبعگلی ، إمعذّبنی إبنهتاتک تدری

بجفون إعیونک ترمینی ، یا نور عینی

...

خلّیتک    بصمه     إبدلالی

ماخذ روحی إمدهور حالی

إمدلل ما دریت ، منّک ما شکیت

لا تبعد ظل یمّی إگلاده ، و إلعاند مذموم إعناده

کلّمینی ، کلّمینی ، لا أطاق ، یا نور عینی

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 14/04/1401 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ