تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
دکوراسیون منزل
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون آشپزخانه کوچک
دکوراسیون آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب
کابینت آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب دخترانه
دکوراسیون اتاق نشیمن
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی


هوسات عزاء و فرح s
هوسات عزاء و فرح
هوسات عزاء و فرح هوساتعزاء و فرحوینإخوی إلهد  علیّه  بس  بعد   کافی   إلعنادإلوحدهتجمعنه سویّه إو گلنه حیَّ إعلی إلجهادأناو أنت إمن  &nbs

هوسات عزاء و فرح

20 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

هوسات عزاء و فرح

وین إخوی إلهد  علیّه  بس  بعد   کافی   إلعناد

إلوحده تجمعنه سویّه إو گلنه حیَّ إعلی إلجهاد

أنا و أنت إمن   إلسریّه   إنگوم  ضد   إلإضطهاد

شیل إسلاحک و إنسه  إلماضی  إنریدک جیدومه

...

أهلنه چا وین  إلشجاعه  إو  وین  صرخات إلرجال

إلغیره ماتت  لو  بعدهی  منّک  أنا   أسئل   سؤال

هاتف إحسین أعلی  صوته   طاعة    إلذلّه   محال

شد حیلک وسط إلملعب و إشفی إزنودک بإلحومه

...

إحسین للحرّیّه حارب  ما قبل ذلّه إبسلام

إحسین ما راید ریاسه راد  عزّه   و إحترام

أبد ما طامع إبحلّه إو لا إماره  إو لا مقام

سیف إبحق یلمع بإلطف ما  دنّگ  راسه

...

إبهوسه  أرید   أبعث   رساله إلکل عشایرنه إلعرب

دمّرتنه   إلطائفیّه   إتّحدوا   بس    کافی     إلعتب

طشّرتنه   إو     ذلّلتنه  إبتفرقه   إو  هیَّ    إلسبب

إحنه أهل إلضاد إو مذهب کلنه أخوان إبهل میدان

...

شال إلبیه محنّه إو طیب  شال إو لاعت إعیاله

حزن حتّی إلمضیف إویاه  إرتحل   قاید  إلخیّاله

تتلاطم علیه   إلنّاس  من   کفّنّه   إو  من شاله

و أحبابه    إتشیّع   حِضرت    حید    إلواساهه

...

حضروا کل  عمامه  إحذاه إمگبّل یمّه غیّابه

شالوا جثته   بإلتابوت  صوب إلمگبره  إحبابه

صدقانه إلعلم نکسوه إو توّن  إلعرب سچّابه

یا عینی     إبچی     إعلی     إلبیه     هیبه

...

شاع إلخبر   مات   إلحید   محزن   حتّی   دیوانه

إلغریب إیشیّع إتعنّاه   إو   علیه متوسفه خوّانه

عجید إو عادل إو محبوب وفی و تقدره صدقانه

شال    إلبیه    هیبه    إحزن     گلبی      إحزن

...

یا بدر   إلیشع   بإلدار    وینک    جیت     أزورنک

شفت ناس إبملابس سود إرتخیت إو صحت  أندبنّک

گالولی   إرتحل  هل  یوم  إببطن   گبرک    و أمرّنّک

إمودّع   بأللّه   إمودّع   و  إحنه   إبدربک    مشّایه

...

سئلت إو شنهی إلنیران تطگ چیله إبأثر چیله

گالوا عرس بیت   إفلان   إبنهم   عرّس   إللیله

حلو مثل  إلگمر  و إینور شهم  ماخذله إکحیله

أهلاً بإلعرّس   بین   أحبابه  إو   إمّه   إلزافوفه

...

هلاهل  و إلسلف  فرحان   عرّس  بطل   خوّانه

یستاهل  أسد   منعوت   گاعد   سدر    دیوانه

إلعروسه إویاه إید إبإید إلورده  إبسدره نیشانه

بین   إخوانه  إو   بین   إعضاه   أهلاً    بإلعرّس

...

کشخ لابس ملابس  بیض  إتقدّم  یم إلکحیله

إبیمینه إلورده من کل لون و أحبابه إلتهنّیله

وفی إو ما ینکر إلطیبات و أصحابه إلتباریله

إمبارک و أللّه  إمبارک  و  أنت    إلملزومه

...

إلشکر زاید  أقدمه   إلیوم  للیواسی إو یبارینه

هله إو  میّت هله  بإلجای   متعنّی   إو یهنبینه

إخو صاحب صدیق إو جار حضرونه إلتهم بینه

إمعرّس و إنتم خوّانی

گلبی   إبحبکم  دلّانی

یتزیّن  بیکم   دیوانی

إلقادم لینه إنقدره إو نوفیه إبیومه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 21/03/1401       

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ