تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
دکوراسیون منزل
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون آشپزخانه کوچک
دکوراسیون آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب
کابینت آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب دخترانه
دکوراسیون اتاق نشیمن
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی


أبوذیّات متنوّعات s
أبوذیّات متنوّعات
أبوذی ات متنو عات أبوذیّاتمتنوّعاترحلمنّی   إلأودّه  إو  بعد  منعادبألفعلّه   تهمنی   إو ترک منعادمومسلم و أظن  ینتسب  &nbs

أبوذیّات متنوّعات

16 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات متنوّعات

رحل منّی   إلأودّه  إو  بعد  منعاد

بألف علّه   تهمنی   إو ترک منعاد

مو مسلم و أظن  ینتسب   منعاد

نکر طیبی إو محبتی إو فتک بیّه

...

کتب مکتوب ولفی إو صاح من صاح

سر و إنکشف  یم   أجناب  من صاح

فضحنی إبحبّه شاع إو  ذاع  من صاح

إو قدت  کلفه   إلطلابه   إبکل نویّه

...

بلع  بیّه   إلوعدنی   إبفرح  بلعین

إو ختلنی إو گام یرمی  إسهام بلعین

یحضّی  إتخوتل إنت  إشبیک بلعین

إلدهر  ظالمنی  و   أنت  إتحود بیّه

...

مریض إو غاسی ولفی مره ثوبه

مرّه   إیصیر     نجمه   مرّه ثوبه

مرّه  إیگص   گذلته   مرّه   ثوبه

إو مرّه هچع یمشی إیعیل بیّه

...

صباح   إلخیر  و  أردف من أمسکم

إو عسی کل تعب یرحل من أمسکم

أندعی و  إلیوم  أفضل  من أمسکم

إلسعاده  و  إلفرح   یلفن     سویّه

...

أفر بیک إبشطر  شوگک وعیدک

و أنبهک  لیش   ما تذکر وعیدک

مر بیّه إبتسم و  إضحک وعیدک

إلعید إویاک  من   نگعد  سویّه

...

إبعسر  و  إبیسر  ما  أترکک ونویاک

إو عرفتک و أعرف إطباعک ونویاک

گلبی  ما   حن    إلغیرک     ونویاک

إبضیمی إمن أون  لا   تضحک علیّه

...

أعالج   بإلگلب   مجروح  شچنی

إمن أحبابی إو رمح چتّال شچنی

یبو  فاضل  ندبتک  گوم   شچنی

إو   بیّن   شارتک   بإلعال    بیّه

...

إلگلب  حسّیته  بیه إعناد منطر

إو عندی إسناد کافی  عاد منطر

طیری  صگر   ما   ینصاد  منطر

یطوف   إلعالم  إو  یرجع  علیّه

...

إنغمد گلبی  إبألم  غامض  ولجراح

إو طبیبی إتساهل  إبعلتی ولجراح

گمت  بیدی  أشل حملی  ولجراح

إلعدوا  بل  ساحه  یتمزهد  خفیّه

...

ها عنّی أنشدَت ها إجت هامت

إو حبنه  منتهه   منگطع  هامت

إلیضدنه ها عجز ها  غزر هامت

إو خذه إذنوبه  معاه  إلبیه أذیّه

...

ها یمشی هچع  ها  دلع  ها مر

ها گلبی إنجرح ها  سرح ها مر

ها   حبّه  شهد  ها  قند  ها مر

ها  ما  ظن  بعد  ها  در  علیّه

...

ها یمطر غضب ها لهب ها عای

ها جانی یهف ها  وصل  ها عای

ها گلبه ذهب ها خشب ها عای

ها  کیفه  یحن  ها   فتک   بیّه

...

مرّه   إیشع   جماله  مرّعیده

مرّه    أقبل   کلامه   مرّعیده

مرّه   إیغث  سلامه  مرّعیده

إو مرّه إیروح ما ینشد علیّه

...

ها عینی أهملت ها بچت هاجت

ها لیله أنشدَت  ها لفت   هاجت

ها ثمره أصبحت  ها  نهت هاجت

ها  عاگوله  ها و   أقبلهه    إلیّه

...

شی  یاکل  قهر  شی  بَرد   شی حار

شی قاضی صفه شی  خفی شی حار

شی  نجمة  ثلج شی  سعد شی حار

شی   إبغربه   شی  عاش   إبهویّه

...

شی طمعة   فتن  شی  صلح  شی خل

شی طبعه  ذهب  شی عسل شی خل

شی شاخ  إبزلم  شی  صنم    شی خل

إو شی  مدمن إو شی حامی إلحمیّه

...

شی  ناکر  هله   شی  بلا   شی دار

شی طبعه بصل  شی فصم شی دار

شی  تشری  تفگ  شی زلم شی دار

إو شی تستر إو شی تسبی إلخویّه

...

شی تحمل فکر شی خبث شی سر

شی إسمه رجل شی یهس شی سر

شی ینضخ جُبن شی  یحن شی سر

إو شی  کومة  ملح  شی فید إلیّه

...

مرّه أشتل شجر لو  ورد  بألهام

مرّه أدرس فکر لو  ذکر  بألهام

مرّه أکل قهر من  فطر  بألهام

إو مرّه أحتام مرّه أصفج بدیّه

...

شی مرمر  صخر  مندهش شی طن

شی ما  یعرف إلّی  إلفتن  شی طن

شی شایل حمل نص  ربع شی طن

إو شی تحکم إو شی ترعی إلرعیّه

...

شی  یصلح  یلم  بإلزلم  شی هاد

شی مجنون یفرس فرس شی هاد

شی یخبص یبث  بإلفتن شی هاد

إو شی  ناطور و  إیصون  إلهویّه

...

شی حاط  إو  ثجیل  إلوزن شیطر

شی جرحه إبأمل  ینطبگ شی طر

شی حامل حقد  بإلگلب شی طر

إو  شی  منفتح  ما یکتم وصیّه

...

نوبه یشکی  همّه  إو نوبه حلّه

نوبه   إیدر  إلشیبی  نوبه  حلّه

نوبه إیفک لی  زیجه نوبه حلّه

إو نوبه  إعیونه  تتلامض  علیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 16/04/1401

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ