تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی
Cyberpunk 2077 دانلود بازی


أُغنیّة أیّست منّه s
أُغنیّة أیّست منّه
أ غنی ة أی ست من ه أُغنیّةأیّست منّهیولفی   إلعارضوا   بإلشوگ    خلهمبخت   عدنه  إو   یدمّر   ذوقخلهمإطب

أُغنیّة أیّست منّه

10 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیّة أیّست منّه

یولفی   إلعارضوا    بإلشوگ    خلهم

بخت   عدنه  إو   یدمّر   ذوق خلهم

إطبگوا طعم إلعسل وی  طعم خلهم

إلهدف   معلوم    لا    نگعد  سویّه

...

أیّست منّه  إو  کثرن   أحزانی

ینطرنی ولفی إو  جاعد إمتانی

شفت  إلمحب  بیه علّه مجروح

هم  یگدر  إیفارجنه   وإیروح

و إیگلّی  لازم   یوم    تنسانی

...

إلساکن إبگلبی یصعب أنساه

یهوانی   حیل   إو   أنا أهواه

حبنه   نظیف   إو  مایریدونه

منعوه   هله    رادوا   یأذّونه

أندبه  و  أفهّم   بیه  بألحانی

...

أندبه  و   أصبّر  بیه    ممنونه

و إمن  إلبواچی  راحن إعیونه

کل   یوم    أفرحنّه   و أداویه

من  یزعل   إبّوسه   و أراضیه

أسکته و إبنار إهمومه دوّانی

...

أهله   یهود   إمضوّی    دیرتهم

ملّیت   منهم    صعبه   عشرتهم

عدهم   طلبتی  إو ما یحاچونی

من  أحچی    ویّاهم    یترکونی

حضّی إعلی هیچ أجناب ودّانی

...

یا روحی إصبری و إلعتب میفید

لو   هوّه  لو   غیره    أبد مارید

صابر  و  أظل   مجنون   بعیونه

من شفت روحی إبحبّه مرهونه

ألگفه  و  أفرّن   گلبی    وزّانی

...

ودّیت     خطّابه     یخطبونه

إبوهه إلمنع و إمخنزر إعیونه

گلهم   أوافق   قابل  أنطیهه

للّی   یحبهه     ما    أودّیهه

سالب عگلهه إو کثّر أحزانی

...

گلّی  إبتعد  لا  تخطب إبسدهم

لتودّی   مشّایه      إو     تکلّفهم

گتلک   إبنیتی  بس  إلک ممنوع

إبهذا إلخلگ تدری  إلخبر مذیوع

ما  أریدک   أنت  إتصیر    دفّانی

...

إبحچیه   یبز  و  آکل قهر منّه

ما   یعرف   إلحب   ما ألومنّه

حتماً   بشر  هو إنخلق إنسان

حتماً إو سامع گعده بإلدیوان

چا   لیش   مایدرک  إو سبّانی

...

ماکو  مثل  ولفی   شخص   موجود

مرمرنی   چی  لابس  إثیابه  إلسود

ورده إو عطش شفته إو ذبل عوده

ینشد  علیّه  إو  روحه   ممروده

أللّه   علی   إلمن  عنده  حرمانی

...

إلتابع حبیبه من صرخ  مسموع

یا ناس لیش إلیحب عدنه إیلوع

بس إلیحب  یعرف أذه إلمحبوب

و إلّی  یعاند  بإلعشگ  مطلوب

إسئل  إو  تابع   تلگه    نیشانی

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 09/04/1401

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ