تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
دکوراسیون منزل
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون آشپزخانه کوچک
دکوراسیون آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب
کابینت آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب دخترانه
دکوراسیون اتاق نشیمن
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی


أُغنیّة ألف مبروک s
أُغنیّة ألف مبروک
أ غنی ة ألف مبروک أُغنیّةألف مبروکهله إبعریسنه  إلغالی ویومهإویاهمجتمعه  صدقانه ویومهإبزفتهإتهلهل  أحبابه   ویومهإبعبایتههإو تدچ وسط إلثنیّه...ألف&n

أُغنیّة ألف مبروک

10 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیّة ألف مبروک

هله  إبعریسنه  إلغالی ویومه

إویاه مجتمعه  صدقانه ویومه

إبزفته إتهلهل  أحبابه   ویومه

إبعبایتهه إو تدچ وسط إلثنیّه

...

ألف  مبروک  و  أفراح   إو   تحیّه

إلحبیب إلگلب ردت أرسل هدیّه

عرّیس    إو   یهنّون

یصفگون إو یرگصون

إلعزیز  إلروح   و   إلورده   بدیّه

...

عدهم واجبه  و  إلبیه وفه إنزار

مجتمعه إلأهل و أصحابه بإلدار

إبهلاهلهم   یبشرون

عرس عدهم یغنّون

إبملابسهم     یکسبون    إلهویّه

...

إلّبس دشداشته إو چفّیته و عگال

رفعت رأس إله یم  عمّه و إلخال

إبچفافیهم  یهوسون

یشعرون إو یندبون

إلدلال   إمصطّره   و    إلمزهریّه

...

إجینه إنزوره کلنه إو عنده خطّار

یستاهل نکرمه  إو   نرفع   إلعار

وفی إو لازم نوفّیه

نبارکله   إو  نهنّیه

عرسه إللیله إبو إلغیره إو حمیّه

...

گمر   یضوی   إو  کتم  حبّه إبغروره

إشحلاته إو لایجه إلبدله إعلی طوله

شال إلورده بیده

إبأیّامه إلسعیده

هداهه  إبوکت   صوت   إلبندقیّه

...

إلفرح قائم إو بیّن روعه إلعیون

إتهنّه   إبزفّته   أحبابه  یصفگون

أمیر إو  رافع  إوسام

واسه إلحب بإلأحلام

إبعتبة   بابهم   ذبحوا     فدیّه

...

عرّیس  إو ختم   عرسه  إبقصیده

طاف إجموع ربعه إو  سیفه بیده

گمر و إیواسی إلنجوم

ولا هو إبحبّه  مندوم

شجاع  إو  شهم    ما  یعمل ردیّه

ألف  مبروک  و  أفراح   إو   تحیّه

إلحبیب إلگلب ردت أرسل هدیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 11/04/1401

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ