تبلیغات X
للوکساید۵
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
خرید باغ و باغچه در ملارد
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
ساعت چوبی
جعبه لوح تقدیر
سایبان ماشین
اشکان کالا
رایج مگ
دانلود بازی کم حجم
مجوز موسیقی
مشاوره بازاریابی
وی شاپ
newwell نیوول
تهیه غذا در تهران

أُغنیّة ألف مبروک s
أُغنیّة ألف مبروک
أ غنی ة ألف مبروک أُغنیّةألف مبروکهله إبعریسنه  إلغالی ویومهإویاهمجتمعه  صدقانه ویومهإبزفتهإتهلهل  أحبابه   ویومهإبعبایتههإو تدچ وسط إلثنیّه...ألف&n

أُغنیّة ألف مبروک

10 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیّة ألف مبروک

هله  إبعریسنه  إلغالی ویومه

إویاه مجتمعه  صدقانه ویومه

إبزفته إتهلهل  أحبابه   ویومه

إبعبایتهه إو تدچ وسط إلثنیّه

...

ألف  مبروک  و  أفراح   إو   تحیّه

إلحبیب إلگلب ردت أرسل هدیّه

عرّیس    إو   یهنّون

یصفگون إو یرگصون

إلعزیز  إلروح   و   إلورده   بدیّه

...

عدهم واجبه  و  إلبیه وفه إنزار

مجتمعه إلأهل و أصحابه بإلدار

إبهلاهلهم   یبشرون

عرس عدهم یغنّون

إبملابسهم     یکسبون    إلهویّه

...

إلّبس دشداشته إو چفّیته و عگال

رفعت رأس إله یم  عمّه و إلخال

إبچفافیهم  یهوسون

یشعرون إو یندبون

إلدلال   إمصطّره   و    إلمزهریّه

...

إجینه إنزوره کلنه إو عنده خطّار

یستاهل نکرمه  إو   نرفع   إلعار

وفی إو لازم نوفّیه

نبارکله   إو  نهنّیه

عرسه إللیله إبو إلغیره إو حمیّه

...

گمر   یضوی   إو  کتم  حبّه إبغروره

إشحلاته إو لایجه إلبدله إعلی طوله

شال إلورده بیده

إبأیّامه إلسعیده

هداهه  إبوکت   صوت   إلبندقیّه

...

إلفرح قائم إو بیّن روعه إلعیون

إتهنّه   إبزفّته   أحبابه  یصفگون

أمیر إو  رافع  إوسام

واسه إلحب بإلأحلام

إبعتبة   بابهم   ذبحوا     فدیّه

...

عرّیس  إو ختم   عرسه  إبقصیده

طاف إجموع ربعه إو  سیفه بیده

گمر و إیواسی إلنجوم

ولا هو إبحبّه  مندوم

شجاع  إو  شهم    ما  یعمل ردیّه

ألف  مبروک  و  أفراح   إو   تحیّه

إلحبیب إلگلب ردت أرسل هدیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 11/04/1401

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ