تبلیغات X
سفارش بک لینک
نرم افزار حسابداری
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
جعبه لوح تقدیر
مجوز موسیقی
وی شاپ
Buy kaspa miner
Buy ks3
Ks3 miner
هنگ درام
پانتو ایران | فروشگاه کیف و کفش چرم تبریز
لیوان حجامت شعبانی
تولید پاکت پستی
ارسال بسته


أبوذیّات جوهرة ألحیاة s
أبوذیّات جوهرة ألحیاة
أبوذی ات جوهرة ألحیاة أبوذیّاتجوهرة ألحیاةألکدیشهإعرف  لواها  من حباهاإشتبهکلمن  هواها   من   حباهاإلدخلبإلشوگ محزن من حباهاإلمهم طور  إل

أبوذیّات جوهرة ألحیاة

31 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات جوهرة ألحیاة

ألکدیشه إعرف  لواها  من حباها

إشتبه کلمن  هواها   من   حباها

إلدخل بإلشوگ محزن من حباها

إلمهم  طور  إلوسیم   إلساد فیّه

...

ذهب  حچی   إلمشایخ   دفن وعلام

إلبیت   إبّیته    ینطق   عبر   وعلام

یزینون   إلثقافه    إبأدب    وعلام

إو مضایفهم شفه إلکل هم و أذیّه

...

أون تنشدنی کیف  إلحال  بألحال

زین إو شین أحس مستقر بألحال

إلمشاکل  تسهل   إلتنحدر  بألحال

إبفکر  عگّال    تنهیهه    إلقضیّه

...

إلما  عدهه    ولد   بإلبیت   شلهه

تکد و إتجول بس  ممزوگ  شلهه

إلعدهه حیل  من  إتطیح   شلهه

إلما عدهه تظل ترحمهه إلنساب

...

إلیجول إو حیله زاید  من یعینه

أعمه إو ما شاف دربه من یعینه

سفیه إو طاح  بإلفخ  من یعینه

یظل یاکل  قهر  صبح  إو مسیّه

...

یون إبطور  إبو  إمهیلات  یرگص

یطگ إصبع یفلش إلصخر یرگص

إلیدگ إحچیمی  بإلمیدان  یرگص

یشوف إم  إلعلی  إگباله   ربیّه

...

إی نور هر دو دیده  دنیا  وفا ندارد

دارو ندار و گشتم بی  تو صفا ندارد

تویی أمیر عشقم  تویی صدای قلبم

دیوانه أم و دیگر  مهرت شفا  ندارد

...

وفا  ما  شفت  بإلدنیا   ولا بان

ولا خل  إلحده  إبوعده  ولابان

حبیبی إبهمّی  ناسینی ولا بان

إلیطیح إبضیج بس ربّک تچیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 26/03/1401

 





موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ