هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1395/9
<-Description->

دارمیّات ترحیب

9 آذر 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

دارمیّات ترحیب

اهلاً و سهلاً بیک و اهلاً بــــــالویاک

ابگلبی عهد مکتوب ما ضنتی ینساک

***

اهلاً و سهلاً بیک یــــــــــا محله بالضیف

جیتک فرح و اشواق و ارانی فی الطیف

***

اهلاً و سهلاً بیـــــک یمنوّر الدار

یتهنه للطیبین گلبی امن امس طار

***

اهلاً وسهلاً بیک یـــــــــالقاصد احباب

جرح الگلب مفتوگ من شوفتک طاب

***

اهلاً و سهلاً بیک سیّر علینه

واگف عمد بالباب لمن تجینه

***

اهلاً و سهلاً بیـــک و اتمنّه اشوفک

ساب الگلب چندوب ساکن حروفک

***

اهلاً وسهلاً بیک یــــــــــا نور العیون

هم تدری هم سمعیت بیک آنه مجنون

***

اهلاً وسهلاً بیک یـــا درّه یا طیف

شایف خیال ابلیل بیه رحّب الضیف

***

اهلاً وسهلاً بیک یـــــــالمعتنینه

نحزن حزن یعگوب لوما تجینه

***

اهلاً و سهلاً بیک یــالشوفتک عید

کل الخلگ شمّات غیرک فلا ارید

***

اهلاً وسهلاً بیک هـــــــــل رفّت العین

رسمک ورد مشتول و امخضّر ابطین

***

اهلاً و سهلاً بیک یا گهوه یا هیل

الدلّه والفنجان و امــخدّره اتسیل

***

خلیهه جیر ابصوف یا شمعه وابلیل

ابساع اشوّر بیک لـــــــو بیه اتعیل

***

جاسم ثعلبی(الحسّانی) 06/09/1395موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ابوذیّات هاجرات

4 آذر 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ابوذیّات هاجرات

اشتظن حچیک دفــن ویای هاجر

او نسیم الحب رهن لهوای هاجر

اشتـــــرید اتلومنّی اببلوای هاجر

الطیر انصـــــاد ما یرجع علیّه

***

حبیبی اجفاک دهورنـــی و سلنی

سجن صارتلی فــرگاتک و سلنی

الدمع دم یجری بخدودی و سلنی

ابشـــکل ورده انطبع یسقط بدیّه

***

هواک اشگد عذب بـــالعگل بشفاک

مریض او طبببانی او طبت بشفاک

شباب ارجــــــع اذا واعدت بشفاک

اشحال الشبگه لـــــــو تهدیهه الیّه

***

ثلاث امن الرجـل خصلات کلفات

النجابه و الـــــوفاء بینات کل فات

العقیده ابحکمه فـی الایات کلفات

تصیر اسنـــــــاد و الجنّه ابهنیّه

***

یگلبی لا تهم بـــــــــالراح والفات

انعجد بابتوتک الف آهّات والفات

العریضی ایجدد الهدگات و الفات

نسیت الفات و اعمــــــــالی بدیّه

***

تعــــــــــدّل للکتم سرّک و جاراک

خصوصاً لو کرم برّک و جاراک

کفالک مـــن الم شرّک و جاراک

اعز مــــــــن الاخوا لو ثخن فیّه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 04/09/1395

24/11/2016موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ