هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1395/5
<-Description->

غزل علیک اسئل

21 مرداد 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

غزل علیک اسئل

فارگتک صدگ بس مستحیل انساک

مجروح الگلب و ازروفه نیشانــــی

علیک اسئل او عینی  ما غفت للیوم

دموعی ابدم تصب والصبر نهرانی

تفکّر آنه اکرهک مو کره و افداک

ابّطن گلبی مصایب و اقرا عنوانی

انت الروح و انت الجسم و انت العین

التهن بیک القوافی او شعری ذمّانی

ولک وین التکرهه او وینه عزرائیل

اذا اذمّک صدگ خل یگطع السانی

علیک الروح هاجت بس افکّر بیک

زمان الطششاک اشلــــــون تنسانی

اعاین للشمّس وانظر لک ابممشاک

سلامی اویه الهوا ودیته مـــــاجانی

عسل یمطر کلامک و العگل شب نار

انتظر موتی انتظر و اتصیر دفّانی

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 14/05/1395

 

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ابوذیّات هم الممّات

12 مرداد 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ابوذیّات هم الممّات

امطشّر کل وکت حچیک والــم بیک

لان رایت هلی ابچفّک و الـــــم بیک

الضعف والکدر جرحنّک و الم بیک

فدوه انروح لـــــــــــــــــدیار الزهیّه

***

همت ما بیه اجر جــدمی ونحبای

یجر دمعی علی اخدودی ونحبای

ادور بالبلد هـــــــــــــایم ونحبای

السبب هوه الظلمنی او عم علیّه

***

جفنی مــــا غمض لیله والم بیه

الالم تارس بطن عینی والم بیه

علی حبّی الغدر گلبی والم بیه

اترکه ابیوم ثانــــی ایعم علیّه

***

الهم مثل الزرع عندی واحش بیه

یخربط گلبـــــی بفعاله وحش بیه

یلوم المادره ابــــعلتی وح اشبیه

یحس بطــــــران و انا الناربیّه

***

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 30/04/1395

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ